6 oct. 2011

EL COMPROMÍS AMB L'EMPRESA

Les empreses nord americanes, les del món de la construcció, assumeixen compromisos de temps amb els promotors; els treballadors de l'empresa, coneixedors d'aquests compromisos i de que la seva feina depèn de la satisfacció dels clients, accepten compensar el temps perdut per les  inclemències del temps o imprevistos, treballant a les nits o el cap de setmana.

Aquesta és una actitud inimaginable aquí, els treballadors no tenen aquest sentit de la responsabilitat, sembla que els encàrrecs de l'empresa no són els seus problemes.

En el nostre país, els funcionaris gaudeixen d'una seguretat laboral que resulta molt poc efectiva per exigir rendiment i al llarg del temps, això s'ha compensat augmentant la plantilla fins a les xifres actuals.

El cost d'aquesta plantilla és enorme i terriblement rígid, l'estat no pot alleugerir la càrrega en moments de vaques flaques.

Entenc que si l'estat és un tant per cent menys competitiu, això afecta a tots els seus administrats, però sobretot als seus empleats directes, no cal dir que comerciants i autònoms ja han patit aquests reajustaments, la proposta, és proporcionar els sous dels funcionaris a la salut econòmica del país, això en moments d'eufòria pot ésser un incentiu al rendiment i en moments com l'actual alleugeriria la despesa pública.

Segur que pensar en reduccions d'un 15 o 20% posaria els pèls de punta a tots els funcionaris, però això és perquè el contacte amb els problemes de la seva empresa és inexistent.


mARQ
06.10.2011