3 feb. 2012

CEL·LULAR

PROJECTE

 Es tracta d’un projecte de vivenda que planteja tres objectius:

-          2.1-  Minimitzar la petjada en el planeta

-          2.2- Industrialització total del procés constructiu

-          2.3- Minimitzar els consums i buscar l’autosuficiència.


DESCRIPCIÓ
Es un sistema modular que pot créixer a voluntat i quasi indefinidament.
De les unitats bàsiques en diem cèl·lules, i n’hi ha de diferents tipus segons el numero i disposició de portes.
Les Cèl·lules, son sempre de les mateixes mides; un cilindre de 90 cm d’alçada i 180cm de radi amb una semiesfera del mateix radi al damunt. Aquest element, totalment prefabricat, es col·loca, en obra, sobre una base tècnica de dipòsits. Aquests dipòsits formen un prisma hexagonal de 70 cm d’alçada, que marca l’ordre per la connexió de les cèl·lules com un rusc.
La porta d’accés connecta amb una terrassa que es captador d’aigua i te una visera plegable on es troben les plaques fotovoltaiques.
 
 MATERIALS
Per aconseguir que les cèl·lules siguin lleugeres i al mateix temps resistents, s’han construït amb escuma projectada sense poliols sobre un encofrat recuperable, armada amb una gàbia de vímet, molt lleugera i resistent, l’acabat exterior es de composite obtingut de barrejar reines sintètiques i lignines i cel·lulosses. Tot, materials biodegradables o en el seu defecte recicla bles. .Els dipòsits de la base i els tubs d’aigua i desaigue, son de polietilé. Els tancaments son de fusta.